Formularz doboru podnośnika śrubowego

Formularz zapytania - podnośniki śrubowe

Obciążenie
Maksymalna statyczna siła osiowa

Maksymalna dynamiczna siła osiowa

Rodzaj pracy

Przesuw

Prędkość

Standard: Typ H = 25mm/s (1,5m/min)
Typ L = 6,25mm/s (0,375m/min)

Praca

Środowisko pracy

Wersja podnośnika

Napęd

Układ podnośników

Akcesoria

Inne akcesoria

Dodatkowe uwagi