Formularz doboru podnośnika śrubowego

Formularz zapytania - podnośniki śrubowe

Obciążenie
Maksymalna statyczna siła osiowa (10 kN ~ 1000 kg)

Maksymalna dynamiczna siła osiowa


Rodzaj pracy


Przesuw


Prędkość

Standard: Typ H = 25mm/s (1,5m/min)
Typ L = 6,25mm/s (0,375m/min)


Praca


Środowisko pracy


Wersja podnośnika


Napęd


Układ podnośników


Akcesoria

Inne akcesoria

Dodatkowe uwagi